logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Implicitni algoritam Choleskog s pomacima
Predavač:Erna Begović
Vrijeme: 31.05.2012 12:15
Predavaonica:104
Tip: Iz literature
Opis:Faktorizaciju Choleskog možemo promatrati kao specijalnu verziju LR faktorizacije primijenjenu na simetrične pozitivno definitne matrice. Ponavljanjem ove faktorizacije dobiva se dijagonalizacijski proces.
U radu je opisana implicitna faktorizacija Choleskog i njena svojstva. Posebni naglasak je na algoritmima sa pomakom i njihovoj prednosti. Prezentira se nekoliko mogućnosti za izbor pomaka.
Algoritmi su numerički implementirani. Na seminaru će biti pokazani rezultati numeričkog testiranja te usporedba tri vrste algoritma s pomakom i algoritma bez pomaka.
Tražilica:
Naslovnica