logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:O spektralnoj dihotomiji kvazisemidefinitnih matrica
Predavač:Krešimir Veselić
Vrijeme: 24.05.2012 12:15
Predavaonica:104
Tip: Originalan rad
Opis:Za kvazisemidefinitne matrice daju se neke ocjene za udaljenost pozitivnog i negativnog dijela spektra.
Tražilica:
Naslovnica