logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Grupna brzina kod modela konačnih razlika
Predavač:Jurica Perić
Vrijeme: 05.07.2012 12:15
Predavaonica:104
Tip: Iz literature
Opis:Istražuje se važnost grupne brzine za ponašanje modela konačnih razlika za vremenski ovisne parcijalne diferencijalne jednadžbe. Primjena uključuje širenje valnih paketa u jednoj i dvije dimenzije, numeričku disperziju, ponašanje parazitskih valova, te analizu stabilnosti.
Tražilica:
Naslovnica