logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Najbliža normalna matrica sa zadanom strukturom
Predavač:Erna Begović Kovač
Vrijeme: 19.04.2018 12:15
Predavaonica:104
Tip: Originalan rad
Opis:Bavimo se problemom traženja najbliže normalne matrice sa zadanom strukturom. Proučavamo četiri matrične strukture: hamiltonijansku, antihamiltonijansku, per-hermitsku i per-antihermitsku. Prezentirat ćemo algoritam Jacobijevog tipa koji čuva strukturu i konvergira prema stacionarnoj točki funkcije cilja.
Ovo je zajednički rad s Heike Fassbender i Philipom Saltenbergom (TU Braunschweig).
Tražilica:
Naslovnica